Verbeter uw welzijn in het dagelijks leven

Waystobe is een web-toepassing bedoeld voor ziekenhuizen, bedrijven en privépersonen die de verspreiding, het gebruik en de evaluatie van programma's voor stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling bevordert.

Proefsessie uitproberen

Meer weten

Waarom kiezen voor Waystobe?

Waystobe biedt een uitgebreid gamma van wekelijkse, eenvoudige en door een stem geleide sessies om het dagelijks leven te verrijken en het welzijn van zijn gebruikers te verbeteren door het stimuleren van de middelen waarover ze beschikken en door het ontwikkelen van hun aanpassingsvermogen aan hun eigen private, professionele en sociale leefomstandigheden.


Kan op computer, tablet en gsm gebruikt worden

Overal, op elk moment gebruikmaak met een internetverbinding

Automatische oproep tot de wekelijkse sessie

Online evaluatie van de resultaten

Beschikbaar in verschillende talen

Doeltreffend tegen een redelijke prijs

Gebruiksvriendelijk

Een snelle autonomie is mogelijk

Binnen de ziekenhuisomgeving uitgewerkt

Complementair aan andere benaderingen

Waar kunt u een sessie houden?

De Waystobe methode biedt een strikt individuele en intieme werkwijze aan, zelfs binnen een collectieve context. Complementair met andere stressmanagement benaderingen, deze flexibel en moduleerbaar methode kan autonoom, overal en in alle omstandigheden, op elk moment van de dag via een internetverbinding beoefend worden.In het ziekenhuis

Terwijl ik op het dokterconsult wacht, helpt Waystobe de omvang van mijn angsten onder controle te houden.


Op het werk

Met Waystobe, kan ik me tijdelijk afzonderen van lawaai en externe drukte die zich proberen op te dringen.


Thuis

Na een lange stressvolle werkdag, gebruik ik Waystobe om mijn evenwicht en harmonie te herstellen en het positieve opnieuw de juiste plaats te gunnen.

Waystobe programma's

Uitgewerkt en geëvalueerd binnen de ziekenhuisomgeving, berusten de Waystobe programma's op de huidige kennis van de neurowetenschappen. Ze vereisen geen intellectuele of filosofische voorkennis en ze hebben geen negatieve bijwerkingen. Onze programma's bevorderen een persoonlijke training die overal en op elk ogenblik tegen een redelijke prijs kan toegepast worden.

Evaluatie van een programma effecten

De effecten van de verschillende programma's worden geraamd op basis van een online test die de gebruiker-belevingen statistisch vertaalt. Voorgesteld bij het begin en het einde van een programma, kan deze facultatieve evaluatie de evolutie van de gebruiker met vertrouwelijkheid en objectiviteit meten.


Test

Het is heel belangrijk de effecten van een programma voor stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling te schatten al is het bijzonder moeilijk het goed of het slecht gevoel van een persoon te evalueren. De zelfevaluatietest van Waystobe is een praktisch hulpmiddel, speciaal voor de gebruiker ontwikkeld om de belevingen op een bepaald ogenblik en zonder de aanwezigheid van een externe waarnemer objectief te kunnen vertalen. Deze test bestaat uit 90 beweringen in de eerste persoon van het enkelvoud. Elke bevestiging kan op basis van 5 beoordelingscriteria volgens de belevingen van de 7 voorbije dagen geschat worden.


Uitslagen

De gebruiker krijgt een vergelijke maatregel van zijn beleving voor en na de toepassing van het gekozen programma. Dit maakt het mogelijk om de voortgang te meten. De test resultaten kunnen in tien factoren ingedeeld worden.

beleving van de angst

depressief humeur

voedingsgedrag

organische tekenen

paniekgevoelens

relatie met andere mensen

prikkelbaarheid

aandachtsproblemen

zelfonderschatting

slaaptoornissen

De verkregen resultaten na de evaluatie van het basisprogramma kan de gebruiker toestaan om zijn keuze te richten naar de andere thematische programma die meest geschikt voor hun evolutie zijn.


Deze beoordeling kan in geen geval voor een medische diagnose genomen worden.

Vertrouwelijkheid

Hoewel voorgesteld voor elk programma, is deze individuele evaluatie niet verplichtend. Waytobe garandeert de absolute vertrouwelijkheid van de test. Wordt de test gebruikt binnen een onderneming, dan worden de resultaten van deze evaluatie in geen geval aan de werkgever doorgegeven. Het is echter wel mogelijk om een collectieve evaluatie te maken en daarbij de anonimiteit van de deelnemers te respecteren. De gebruikers die aan een dergelijk onderzoek deelnemen, zullen voorafgaand hun akkoord gegeven hebben.

Stress management seminaries

Waystobe werd ontworpen om tijdrovende en kostbare aspect van de meeste stressmanagement seminars binnen bedrijven voor te komen. Na een korte inleidende zitting, kan de verspreiding van de verschillende programma's via het web een significante vermindering van stress-gerelateerde klachten, zonder het ingewikkeld is om te zetten en zonder het werk verstoren.

Meer weten

De organisatie van stressmanagement seminars is vaak lastig of onmogelijk voor sommige professionele structuren. Het vereist een vergadering van een aantal medewerkers voor enkele uren of dagen en impliceert dus een nieuwe organisatie binnen het bedrijf tijdens die tijd.

Deze cursussen, vaak theoretisch, nemen zelden rekening met de gevoelens en de ervaring van de deelnemers. Ze hebben geen vergroting van de autonomie tools die iedereen in zich heeft om stress te kanaliseren.

Deze redenen verklaren de effecten van deze seminars verdwijnen zeer snel.

Waystobe werd ontworpen om tijdrovende en kostbare aspecten van stressmanagement seminars en persoonlijke ontwikkeling binnen bedrijven voor te komen. De uitzending van de programma's via het web biedt een aanzienlijke vermindering van de stress-gerelateerde klachten zonder dat dit ingewikkeld is om uit te voeren en zonder dat het werk verstoort.

Het is toch mogelijk dat het gebruik van Waystobe's binnen bedrijven kan gestart worden met een seminar voor een halve dag. Daarna gaan de deelnemers verder via de online applicatie elke week. Deze inleidende seminar bevat een theoretische component die informatie over stress, emoties, communicatie, de menselijke hersenfunctie, gezondheid en onderhoud verschaft. Deze inleiding wordt door een geleide sessie met de voordrachtgever en door een levendige sessie met de Waytobe toepassing gevolgd.

Wie zijn wij?

Gedurende de jaren 1990, ontwikkelden we één van de eerste sofrologie consulten binnen een ziekenhuis in het CHU Ambroise Paré te Mons (België). Deze vernieuwende ervaring bracht ons ertoe een programma voor stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling met een bijzonder formaat op te richten, dat de operationele en structurele vereisten van het hospitaal beantwoorden. De overtuigende resultaten werden tijdens de verschillende consultatie jaren vergaard en brachten we ertoe Waystobe in 2014 op te bouwen.Philip DEGAND

Licentiaat in Kinesitherapie en Sofroloog


Pierre RAMAUT

Sofroloog en Transgenerationele Psyschoanalyst


Michel LAURENT

Burgerlijk Ingenieur in Informatica & Beheer

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over onze methode en onze programma's?
Voel je vrij om ons te laten weten. Wij staan tot uw beschikking voor elke aanvraag.

{{ message }}


Adres

Rue des Genêts, 15
7331 Baudour
Belgique


Telefoon

+ 32 (0) 65 64 28 43

E-mail

contact@waystobe.com